مراقبت و پرورش دستگاه لیزر و گیاهان زینتی – لیلیوم ( سوسن )

اکنون نزدیک به پنج هزار سال از کاشت لیلیوم ( دستگاه لیزر سوسن ) می‌گذره . زیبایی لیلیوم غیر قابل انکاره . لیلیوم دستگاه لیزر ی‌ است با گستردگی دوچندان , و تمرکز عمده در حوزه‌ معتدل شمالی و با تنوع بیش از ۱۰۰ نوع . گونه‌های هیبیرد آن تنوع بیشتری دارند . لیلیوم‌ها دارنده پیاز نسبتا بزرگی‌ می‌باشند و از آن رشد مینمایند , دستگاه لیزر هایی زیبا که تهی دست اعتنا ویژه میباشند . دستگاه لیزر و دستگاه لیزر دون دوستدار سلامتی‌ و دستگاه لیزر و گیاه – لیلیوم یا دستگاه لیزر سوسن
طریقه کشت :
پیاز را در فصل پاییز بکارید . گودالی به عمق ۲ تا ۳ برابر طول پیاز کنده و پیاز را در آن قرار دهید به طوری که نوک پیاز صعودی باشد . آنگاه روی آنرا با خاک بپوشانید . قرار دادن پیاز در عمق زیاد سبب ساز محکم شدن گیاه در خاک میشود , و نیاز به منفعت از اساس را از در بین میبرد . لطفا به یاد داشته باشید که در بخش ها گرمسیر حتما نیاز سرمایی پیاز را تامین کنید .
لیلیوم احتیاج به ۶ تا ۸ ساعت نوروفروغ در طول روز دارااست . خوب تر است ریشه‌ها را به امداد گیاهان کوتاه از کم آب شدن نگهداری نمایید . در صورت عدم رسیدن نور کافی‌ , بوته‌ها بلند خواهند شد , و دستگاه لیزر دهی‌ کاهش خواهد یافت . همینطور شاید برگ‌های پایینی گیاه رنگ زرد شوند . ارتفاع روز تاثیر زیای در دستگاه لیزر دهی ندارد , ولی‌ در روز‌های بلند گیاه بلندتر و درشت تر میگردد .
خاک زیاد مرطوب و باتلاقی موجب پوسیدن پیاز میشود . بنابرین خاک ذه کشی‌ شده برای آنان مضاعف مناسب است . لطفا مطمئن شوید که دستگاه لیزر دان باعث تلنبار شدن آب نشوند .
بخش اعظمی از گونه‌های لیلیوم خاک کمی‌ اسیدی را ترجیح میدهند . البته به یاد داشته باشیم که برخی‌ از گونه‌ها تحمل خاک اسیدی را ندارند و برعکس , خاک قلیایی را ترجیح میدهند ( مثل کاشت بیش تر از 40هزار بوته اشکال دستگاه لیزر ‌ تابستانی در پایانه‌های تهران )
مناسب‌ترین خاک برای آنان خاک غنی و سرشار از مواد ارگانیک است .

میتوانید پیاز‌ها را در فاصلهٔ حدود ۳ برابر قطر پیاز بکارید . آن گاه به خوبی‌ آن ها را آب پاشی کنید .
دستگاه لیزر و دستگاه لیزر دون دوستدار سلامتی‌ و دستگاه لیزر و گیاه – لیلیوم یا این که دستگاه لیزر سوسننگهداری :
در دوره رشد , لیلیوم را به خوبی‌ آبیاری نمایید و در بازه‌های دو هفته آن‌ها‌را کود پاشی کنید .
در زمستان پیاز‌ها را مرطوب نگاه دارید .
هر فصل بهار یک لایه نازک کمپوست بر روی آن‌ها بپاشید و بر روی آن یک لایه مالچ بیفزاید .
دستگاه لیزر های بلند را با امداد قیم محکم نمائید .
بعد از پلاسیده شدن هر ساقه دستگاه لیزر , آنرا به طور کامل انقطاع نمائید .
بعداز اتمام دوره دستگاه لیزر دهی‌ , پیاز‌ها ر