در دمای 4 مرتبه سانتیگراد دستگاه لیزر

نام پارسی : افرای سپید یا افرای سه برگی یا این که شیردار


افرای شیردار از این خانواده می باشد .

نام ان دستگاه لیزر یسی : Acer negundo Flamingo

نام علمی : Acer negundo Flamingo

خانواده : Aceraceae

افرا سپید شیردار

نوع : درخت خزان دار

میزان ( متر ) : 15 طول * 12 گستردگی

فرم : بیضی

بافت : وحشیانه تا متوسط

رنگ برگها : بسته به ارقام سبز تا ابلق

فصل دستگاه لیزر دهی : فصل بهار

کاربرد در محوطه سازی ها : تاکیدی , موضوع , سد کننده
دستگاه لیزر
رنگ دستگاه لیزر دستگاه لیزر ها : سبز زرد رنگ تا ارغوانی
دستگاه لیزر
سر دستگاه لیزر عت پرورش : متوسط تا پر سرعت
دستگاه لیزر
نیاز دستگاه لیزر به آبیاری : میانگین

مقاومت به سوزوسرما : بالا

نیاز های نوری : آفتابی

توضیحات در مورد گیاه :

برخلاف سایر افراها , این افرا دارنده برگهای کتف ای است . تراز برگها به رنگ سبز تیره است . به صورت کلی افراها از درختان دارای اسم و رسم و رایج در اکثر اوقات پارکها و شهرها و فضاهای سبز است , که به عنوان درختان سایه انداز در حالت انبوه جهت سایه اندازی و خنک سازی و تهویه فضا استفاده می شود در لبه خیابانهای شهرها به ملازم زبان گنجشک و چنار و اقاقیا کاشته می شوند . و نتایج رضایت منتخب به همراه دارا‌هستند . افرای سیاه نسبت به بقیه افرا ها از بافت متوسطی شامل است و به جهت داشتن شاخه های نرم و نازکتر از بقیه افراها در مقابل وزش بادهای سنگین و شدید حساس خیس است .

برگ درختچه افرا سپید شیردار

ارقامی از این افرا ساخت شده اند که دارنده برگها ابلق زیبایی هستند و تحت عنوان گیاه ناکیدی در محوطه چمن کاریها میتوان از آن استفاده کرد و دارای برگهای با لبه سپید هستند . در رقم فلامینگوFlamingo وجود کناره های صورتی کمرنگ در کنار رنگ سبز برگها ادغام زیبایی را به درخت می دهد . در حالی که رقم الگانس Elegans برگهای ابلق پررنگ سبز یاور با حواشی زرد رنگ داراست . میوه رقم واریگاتوم Varigatum به صورت خوشه های سپید رنگی می‌باشند و جلوخ خاصی دارا هستند . اکثر اوقات افراها در خاک های با حاصلخیزی میانگین و دارای زهکشی خوب و با بافت لومی عالی به فعالیت میایند .

افرا سفید پیوندی

روش های انتشار و ازدیاد :

در کل بذر ها نیازمند 2 تا 3 ماه تیمار سرمایی در دمای 4 مرتبه سانتیگراد است . پیشین از تیمار سرمایی میتوان بذر ها را به برهه زمانی 2 هفته در آب سرد قرار بخشید و یا این که پریکاپ بذر را توسط خط مش هایی حذف کرد . در شیوه قلمه زدن نی قلمه های برگدار که تا اواخر فصل‌تابستان تنظیم میشوند در حالت تیمار با اکسین 0 . 8 % ریشه میدهند &# توضیح درخصوص سیکاس زامیا : دستگاه لیزر ;