توضیح در زمینه ی سیکاس زامیا : دستگاه لیزر

شاخه های کلیدی به همانند سرخس از تنه کلیدی از راءس به حریم آن گسترده شده و هر یک از این شاخه ها دارای برگچه های بیضی شکل دارنده بافت چرمی قطور و ارتفاع 3 تا 13 سانتیمتر می‌باشند که در هنگام لمس همانند مقوا هستند و به همین بهانه در کشورمان تحت عنوان سیکاس مقوایی مشهور شده‌است .

درین گیاه دوپایه جنس ماده و نر از همدیگر جداست و از روی صورت دستگاه لیزر سیکاس زامیا جنس آن ها قابل شناسایی است .

سیکاس زامیای ماده یک مخروط به رنگ قهوه ای زنگ زده در راءس تاج خود تولید می نماید که محل ساخت بذر سیکاس زامیا است .

سیکاس زامیا نر نیز دستگاه لیزر تولید می نماید که اندازه آن کوچکتر از دستگاه لیزر سیکاس ماده بوده و صورت خوشه ای دارد و وظیف گرده افشانی دستگاه لیزر ماده را بر عهده دارد . بر خلاف سیکاس رولتا , دستگاه لیزر نر و ماده سیکاس زامیا حتی‌د‌ر گیاهان بسیارجوان هم شکل می گیرد .

مقدار بذر سیکاس مقوایی حدود 2 تا 3 سانتیمتر است که به شکل منظم و مرتبی در داخل مخروط ماده و زیر فلس های دستگاه لیزر شکل می گیرند .

استعمال تحت عنوان گیاه آپارتمانی :

در بخشها معتدل می بضاعت و توان آن را تحت عنوان یک گیاه آپارتمانی پرورش بخشید و در بخشها نصفه گرمسیری می توان به تیتر یک گیاه دستگاه لیزر دانی و یا گیاه فضای گشوده به سادگی آن را رشد اعطا کرد . زامیا گیاهی است که به سادگی قابل رشد بوده اما نرخ پرورش کی دارااست . با کاشت سیکاس زامیا در دستگاه لیزر دانهای کم عمق می بضاعت و توان آن را همانند یک بونسای رویش اعطا کرد .

بنسای سیکاس زامیا مقوایی

نور : ما یحتاج سیکاس زامیادر آفتاب بدون نقص رویش می کند . قرار دادن گیاه زامیا به طور منظم در مقابل پنجره به گونه ای به همه قسمتهای گیاه به طور یکنواخت نوروفروغ برسد ضروری است و گاهی اوقات بایستی گیاه را چرخاند تا از رویش نا همگون برگها و یا این که کچلی یک طرفه آن توقف نمود .
دمای مطلوب : دمای عادی اتاق برای این سرخس نخلی در طول سال دلخواه است . این دما فی مابین 16 – 24 مرتبه سانتی گراد می‌باشد .
آب : فقط وقتی آبیاری زامیا ضروری است که خاک زیر آن تماما کم آب است . آب پاشی بایستی با میانروی صورت بپذیرد . این سیکاس مقاوم در قبال خشکسالی است . ولی خشکی شدید سبب ریزش برگ های آن میشود . مدام از زهکشی خوب دستگاه لیزر دان اطمینان داشته باشید چون عدم زهکشی و توده شدن آب در دستگاه لیزر دان به پوسیدگی ریشه سیکاس زامیا می انجامد .
هنگام آب پاشی سیکاس زامیا آب را به باطن دستگاه لیزر دان بریزید و از پاشیدن آب به روی برگ و تنه آن اجتناب نمائید .
کود : تغذیه زامیا یک بار در فصل بهار و یک توشه در فصل تابستان با یک کود مناسب و سبک , ایده آل است .

بده بستان دستگاه لیزر دان زامیا &# فروش گیاه تاکسوس لوله ای دستگاه لیزر ;